Kosztorysowanie

Określenie wszystkich kosztów budowy pozwala oszacować poziom jej ekonomicznej zasadności ułatwiając tym samym podjęcie najważniejszych decyzji inwestycyjnych. Zadaniem naszych specjalistów jest racjonalna ocena marzeń naszych klientów w kontekście finansowym. Jednym z podstawowych narzędzi do osiągnięcia sukcesu inwestycyjnego jest prawidłowo wykonany kosztorys dokładnie oddający koszt robót budowlanych. Pozwala on nie tylko sprecyzować jakie sumy będą przeznaczone na poszczególne etapy budowy, ale wskazuje również źródła potencjalnych oszczędności finansowych. To właśnie dzięki niemu każdy etap inwestycji można analizować pod kątem alternatywnych rozwiązań budowlanych.

Zakres naszych działań:

  • Wykonanie przedmiarów budowlanych i instalacyjnych, drogowych , mostowych
  • Wykonanie kosztorysów ofertowych
  • Wykonanie kosztorysów inwestorskich
  • Wykonanie kosztorysów ślepych
  • Wykonanie zbiorczych zestawień kosztów
  • Wykonanie opracowań kosztowych koncepcji projektowych metodą wskaźnikową
  • Wykonanie specyfikacji technicznych
  • Wykonanie harmonogramów robót
  • Weryfikacja różnego rodzaju kosztorysów i przedmiarów